Hyödynnä kotitalousvähennys ennen vuodenvaihdetta


Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman verolinjauksissa ja budjettiesityksessä kotitalousvähennys säilyy, mutta sen enimmäismäärää ja vähennettävää osaa kustannuksista esitetään pienennettäväksi.

Nykyisin yritykseltä ostetun työn hinnasta voi vähentää 60 %. Vähennys tehdään maksettavista veroista ja se on enintään 3 000 euroa. Lisäksi vähennyksessä on 100 euron omavastuu.

Hallitusohjelman mukaan vähennys olisi jatkossa 45 % työkustannuksista ja sen enimmäismäärä olisi 2 000 euroa. Omavastuusta hallitusohjelmassa ei ollut mainintaa, mutta hallituksen esityksen (50/2011) mukaan vähennykseen liittyvä omavastuu säilyy ennallaan.

Kotitalousvähennys 2011
Yritykselle maksettu työkorvaus 5 000 e
Siitä 60 % on 3 000 e
Vähennetään omavastuu 100 e
Maksettavat verot vähenevät 2 900 e

Kotitalousvähennys 2012

Yritykselle maksettu työkorvaus 5 000 e
Siitä 45 % on 2 250 e
Vähennetään omavastuu 100 e
Laskennallinen vähennys 2 150 e
Maksettavat verot vähenevät enintään 2 000 e

Hallitusohjelmassa ei otettu kantaa siihen, muuttuuko kotitalousvähennys, kun kotitalous on työnantajana. Hallituksen esityksen (50/2011) mukaan tilanne muuttuu siten, että vuonna 2012 voi vähentää enää 15 prosenttia rahapalkasta nykyisen 30 prosentin sijaan. Työnantajan sivukulut saa vähentää edelleen kokonaan.

Lähde: Veronmaksajat.fi